Bilden föreställer ett lekhus med en vägg. Väggen är brun och husets tak är gult. Framför huset finns det stubbar som sticker upp ur marken. Bakom huset, på varsin sida, finns två gungdjur. Det till vänster är blått och det till höger är grönt. I bakgrunden är det en grön häck.

Lekplatsen vid Änggårdsvägen

Lekplatsen vid Änggårdsvägen ligger utmed Sjuntorpvägen i ett villakvarter.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Lekutrustning

 • Gungställning med två platser
 • Lekhus
 • Två gungdjur
 • Balansstubbar
 • Sandlåda

Övrig utrustning

 • En parkbänk
 • En papperskorg

Målgrupp

 • 0-6 år

Tillgänglighet

 • Vägen dit: Asfalterade gångväg
 • Underlag: Sand
 • Belysning: Nej
 • Sittplatser: Ja 

Hitta hit

Änggårdsvägen - Kartportalen 

Lekplatser i Upphärad

Upphärad är ett samhälle i södra delen av Trollhättans kommun, beläget ca 20 km från centrum. Samhället är uppbyggt kring den numera nedlagda järnvägsstationen på Bergslagsbanan. I Upphärad finns fyra kommunala lekplatser.

Tjej som åker rutschkana ur en val i Vattenkraftens lekplats, blå ruta med text "lekplatser i Trollhättan"

Lista över lekplatser i Trollhättan

Här hittar du alla lekplatser som finns i Trollhättan, sorterade efter områden. Tryck på respektive område för att få kort information om området, lista på lekplatserna som finns där samt karta över var de är placerade.

Senast granskad 2021-02-24 av EVEEOLS