Bilen föreställer en vybild över en lekplats med grön/röda gungor och en sandlåda. Bakom lekplatsen syns en vit husbil, en röd personbild och två hus. Solen lyser och skapar skuggor i sanden.

Lekplats Änggårdsvägen

Lekplats Änggårdsvägen ligger utmed Sjuntorpvägen i ett villakvarter.

Enhet Samhällsbyggnadsförvaltningen Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 67 77 Samhällsbyggnadsförvaltningen

Lekutrustning

 • Gungställning med 2 platser
 • Litet lekhus
 • 2 gungdjur
 • Balansstubbar
 • Sandlåda
 • 1 parksoffa
 • 1 papperskorg

Målgrupp

 • 0-6 år

Tillgänglighet

 • Vägen dit: Gång- och cykelväg går precis utanför lekplatsen
 • Underlag: Sand
 • Belysning: Nej
 • Sittplatser: Ja 
Ikon föreställande en trekantig pratbubbla med ett utropstecken i

Gör en felanmälan!

Anmäl skador, problem eller brister som rör gator och vägar

Senast granskad 2019-04-10 av Katarina Loodh