Lekplats med karusell och gungor

Lekplats Fågelparken

Lekplats Fågelparken ligger i ett område av villabebyggelse, mellan Fågelvägen och Tunhemsvägen. Omgivningen är grön och träden runt om lekplatsen ger viss skugga.

Enhet Samhällsbyggnadsförvaltningen Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 67 77 Samhällsbyggnadsförvaltningen

Lekutrustning

  • Gungställning med 4 platser varav 2 för små barn
  • Karusell
  • Gungdjur
  • Parksoffa

Målgrupp

  • 0-6 år

Tillgänglighet

  • Vägen dit: Asfalterad gång- och cykelväg går vid sidan av lekplatsen
  • Underlag: Sand
  • Belysning: Ja, vid gång- och cykelvägen som går bredvid
  • Sittplatser: Ja
Ikon föreställande en trekantig pratbubbla med ett utropstecken i

Gör en felanmälan!

Ibland upptäcker du som invånare eller besökare felaktigheter och problem före vi gör det. Du kan hjälpa oss genom att göra en felanmälan så vi kan åtgärda saken så snabbt som möjligt.

Senast granskad 2019-04-10 av Katarina Loodh