Fotografiet är en översiktsbild över Fågelparkens lekplats. I förgrunden syns en röd cykelkarusell. I bakgrunden finns det en röd gungställning. Marken i lekplatsen är sand och runt omkring är det gräs.

Lekplatsen i Fågelparken

Lekplatsen i Fågelparken ligger i ett område av villabebyggelse, mellan Fågelvägen och Tunhemsvägen. Omgivningen är grön och träden runt om lekplatsen ger viss skugga.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Midsommarafton, 24 juni - stängt. 

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Lekutrustning

  • Gungställning med fyra platser varav en för små barn
  • Cykelkarusell

Övrig utrustning

  • En parkbänk

Målgrupp

  • 0-6 år

Tillgänglighet

  • Vägen dit: Asfalterad gång- och cykelväg går vid sidan av lekplatsen
  • Underlag: Sand
  • Belysning: Nej
  • Sittplatser: Ja

Hitta hit

Fågelparken - Kartportalen

Lekplatser i Dannebacken

Dannebacken är beläget i Trollhättans östra del. Kommunens idrottsarena Edsborg ligger i anslutning till området. I Dannebacken finns tre kommunala lekplatser.

Tjej som åker rutschkana ur en val i Vattenkraftens lekplats, blå ruta med text "lekplatser i Trollhättan"

Lista över lekplatser i Trollhättan

Här hittar du alla lekplatser som finns i Trollhättan, sorterade efter områden. Tryck på respektive område för att få kort information om området, lista på lekplatserna som finns där samt karta över var de är placerade.

Senast granskad 2021-02-24 av EVEEOLS