Lekplats med karusell och gungor

Lekplats Fågelparken

Lekplats Fågelparken ligger i ett område av villabebyggelse, mellan Fågelvägen och Tunhemsvägen. Omgivningen är grön och träden runt om lekplatsen ger viss skugga.

Enhet Samhällsbyggnadsförvaltningen Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 67 77 Samhällsbyggnadsförvaltningen

Lekutrustning

  • Gungställning med 4 platser varav 2 för små barn
  • Karusell
  • Gungdjur
  • Parksoffa

Målgrupp

  • 0-6 år

Tillgänglighet

  • Vägen dit: Asfalterad gång- och cykelväg går vid sidan av lekplatsen
  • Underlag: Sand
  • Belysning: Ja, vid gång- och cykelvägen som går bredvid
  • Sittplatser: Ja
Ikon föreställande en trekantig pratbubbla med ett utropstecken i

Gör en felanmälan!

Anmäl skador, problem eller brister som rör gator och vägar

Senast granskad 2019-04-10 av Katarina Loodh