Kartbild över lekplatserna i Dannebacken.

Lekplatser i Dannebacken

Dannebacken är beläget i Trollhättans östra del. Kommunens idrottsarena Edsborg ligger i anslutning till området. I Dannebacken finns tre kommunala lekplatser.

Enhet Samhällsbyggnadsförvaltningen Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 67 77 Samhällsbyggnadsförvaltningen
Lekställning på lekplats

Lekplats Dannebacksparken

Lekplats Dannebacksparken ligger i en skuggig talldunge i stadsdelens utkant. Miljön runt om, med tallskogen, är spännande och ger lekplatsen en härlig karaktär.

Lekplats med karusell och gungor

Lekplats Fågelparken

Lekplats Fågelparken ligger i ett område av villabebyggelse, mellan Fågelvägen och Tunhemsvägen. Omgivningen är grön och träden runt om lekplatsen ger viss skugga.

Lekängen portal

Lekplats Lekängen

Lekplats Lekängen ligger centralt placerad i stadsdelen Dannebacken på en öppen och solig yta. Runt om lekplatsen är en blandning av villor och hyreshusbebyggelse. Inte långt ifrån ligger Edsborgs idrottsanläggning och Stavreskolan.

Senast granskad 2019-04-10 av Katarina Loodh