Bilden föreställer en gul snurrkopp. Bilden är tagen på sommaren och den gula färgen riktigt lyser i solljuset. I bakgrunden syns en röd snurrkopp, men den gula är i fokus. På marken är det konstgräs.

Lekplatsen i Dannebacksparken

Lekplatsen i Dannebacksparken ligger i en skuggig talldunge i stadsdelens utkant. Miljön runt om, med tallskogen, är spännande och ger lekplatsen en härlig karaktär.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Lekutrustning

 • Gungställning med fyra platser varav två för små barn
 • Lekställning med rutschkana och klätterlek
 • Två snurrkoppar
 • Två lekhus
 • Sandlåda med bakbord med plats för rullstol
 • Linbana

Övrig utrustning

 • Två parkbänkar
 • Ett parkbord
 • En papperskorg 

Målgrupp

 • 0-8 år

Tillgänglighet

 • Vägen dit: Asfalterad väg och grusgång
 • Underlag: Sand, konstgräs och träflis
 • Belysning: Ja
 • Sittplatser: Ja

Hitta hit 

Dannebacksparken - Kartportalen

Bilden föreställer en lekställning med rutschkana och klättervägg. Det är två små hus som sitter ihop genom en övergång. Taken på husen är blå. Rutschkanan är gul och hela lekställningen har röda detaljer.
Bilden är ett fotografi över en linbana. I förgrunden syns sittdelen på linbanan och i bakgrunden avsatsen. Marken är täckt av träflis.
Bilden föreställer en kvadratisk sandlåda. På sandlådans högra sida står en sandlåda i bordshöjd. I bakgrunden syns två träd och en vildvuxen gräsplätt.
Bilden föreställer två små lekhus. Lekhuset närmast i bild har grått tak och röda väggar. Huset längst bort i bild har träfärgat tak och träfärgade väggar.

Lista över lekplatser i Trollhättan

Vilken är din favoritlekplats? I Trollhättan finns ungefär 80 lekplatser. Här kan du läsa mer om dem och se var alla lekplatser ligger. Navigera dig genom kartan eller gå in på de olika stadsdelarna i Trollhättan för att hitta lekplatsen du söker.

Senast granskad 2021-02-24 av EVEEOLS