Rymdstationen och olika lekredskap

Rymdlekplatsen

På Kronogården i kvarteret Skördetröskan mellan Kronogårdshallen och multisportplanen ligger den nya lekplatsen med rymdtema. Hit tar man sig lättast via Kronostigen, som är en asfalterad gång- och cykelväg. Om du åker bil, parkerar du lättast vid Kronans fritidsgård.

Enhet Samhällsbyggnadsförvaltningen Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 67 77 Samhällsbyggnadsförvaltningen

Lekutrustning

 • Gungor 
 • Babygungor
 • Linbana
 • Trampolin med hoppbulor
 • Sandlåda
 • Karusell
 • Rymdraket med  klätterställning och rutschkana
 • Rymdstation (väderskydd)

Några av gungorna, sandlådan och karusellen är tillgänglighetsanpassade.

Målgrupp

 • 0-12 år

Tillgänglighet

 • Vägen dit: Asfalterad gång- och cykelväg finns intill lekplatsen
 • Underlag: Konstgräs och gummi. Vid entrén ligger det stenmjöl
 • Belysning: Ja
 • Sittplatser: Ja 

Här ligger lekplatsen. Välkomna!

Karta som pekar ut var du hittar Rymdlekplatsen

Senast granskad 2019-04-11 av Josefin Åkesson Bengtsson