Karta över Skoftebyn.

Lekplatser i Skoftebyn

Skoftebyn är beläget i södra Trollhättan. Skoftebyn växte från början fram utan planering och samordning. Området hade då en stark koppling till industriområdet Nohab. I Skoftebyn finns sju kommunala lekplatser.

Enhet Samhällsbyggnadsförvaltningen Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 67 77 Samhällsbyggnadsförvaltningen
Lekbåt, lekhus och gummikullar

Lekplats Brunörten

Lekplatsen Brunörten i Skoftebyn byggdes om år 2014. Den ligger i ett bostadsområde med en tennisplan och fotbollsplan precis intill.

Gungställning

Lekplats Eriksroparken

Lekplats Eriksroparken ligger i en glänta i en tall/granskog och är en del i Eriksroparken som är naturvårdområde. Skoftebyskolan ligger cirka 100 meter ifrån platsen.

Bilden föreställer tre röda gungor. I bakgrunden syns flera gröna träd.

Lekplats Nysätra

Lekplats Nysätra ligger vid Nysätras fotbollsplan i Skoftebyn. Runt om lekplatsen finns tallar som ger lite skugga.

Bilden föreställer en vybild över en lekplats. På lekplasten finns det röda gungor och en rutschkana i gult, rött och blått. I bakgrunden syns ett vitt hus.

Lekplats Ormbunksparken

Lekplats Ormbunksparken ligger på en grön plats emellan några hur i ett villaområde. En stenhäll bildar en liten klättervägg intill enda sidan och ger samtidigt lite vindskydd. Träden runt om lekplatsen ger halvskugga.

Vybild över lekplatsen med gungställning, sandlåda och gunghäst

Lekplats Ryrbäcksparken

Lekplats Ryrbäcksparken ligger på en öppen och solig plats i anslutning till ett större naturområde med en bollplan av grus intill. Omgivningen domineras av villakvarter.

Röd gungställning med fyra svarta gungor

Lekplats Ryrparken

Lekplats Ryrparken ligger i anslutning till ett större naturområde med ravin och en bäck. I omgivningen dominerar villakvarter och bredvid lekplatsen finns bollplan.

Lekplats Skofteby Torg

Lekplats Skofteby Torg ligger centralt i Skoftebyn i en mindre kvarterspark med öppna grönområden bredvid. I parken finns också en grusbollplan.

Senast granskad 2019-04-11 av Katarina Loodh