Lekplatser i Skoftebyn

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan
Bilden föreställer ett lekhus formad som en stor båt. Båten är brun och grön. I förgrunden syns olika hoppkullar i olika färger. Kullarna är ljust gula, ljust gröna och ljust lila. I bakgrunden syns skog.

Lekplatsen vid Modhs väg

Lekplatsen vid Modhs väg i Skoftebyn byggdes om år 2014. Den ligger i ett bostadsområde med en tennisplan och fotbollsplan precis intill.

Bilden föreställer en röd gungställning med fyra gungor. Bilden är tagen på långt avstånd. I bakgrunden syns flera stora träd och buskar. Det är ett staket bakom gungställningen.

Lekplatsen i Ryrparken

Lekplatsen i Ryrparken ligger i anslutning till ett större naturområde med ravin och en bäck. I omgivningen dominerar villakvarter och bredvid lekplatsen finns bollplan.

Bilden föreställer en stor lekställning bestående av ett hus och och flera gångar i marknivå. Lekställningen är anpassad för rullstol så det finns en ramp till höger. Huset har en rutschkana. Marken är konstgräs och i bakgrunden syns en blå gungställning.

Lekplatsen på Skofteby Torg

Lekplatsen på Skofteby Torg ligger centralt i Skoftebyn i en mindre kvarterspark med öppna grönområden bredvid. I parken finns också en grusbollplan.

Fotografiet är en översiktsbild över en lekplats. Från vänster i bild sysn ett gult dgungdjur, en röd och grön gungställning, ett grönt gungdjur och till sits en lekställning med rutschkana och klättervägg. Marken är sand och i bakgrunden syns mycket grönska.

Lekplatsen i Eriksroparken

Lekplatsen i Eriksroparken ligger i en glänta i en tall/granskog och är en del i Eriksroparken som är ett naturvårdsområde. Skoftebyskolan ligger cirka 100 meter ifrån platsen.

Bilden är ett översiktsfotografi över lekplatsen Ryrbäcksparken. I förgrunden syns flera blommor från buskar som sticker upp framför kameran. Kvistarna är gröna och blommorna samt knopparna är vita. I bakgrunden syns en fyrkantig sandlåda och en röd gungställning med tre gungor. I bakgrunden syns ett fotbollsmål och en plan.

Lekplatsen i Ryrbäcksparken

Lekplatsen i Ryrbäcksparken ligger på en öppen och solig plats i anslutning till ett större naturområde med en bollplan av grus intill. Omgivningen domineras av villakvarter.

Fotot är en närbild på ett lekbord i rött och blått. Borden är ovalt och det lutar nedåt. På bordet sitter två röda kanter. I bakgrunden syns ett gungdjur formad som en motorcykel.

Lekplatsen på Ormbunksbacken

Lekplatsen på Ormbunksbacken ligger på en grön plats mellan några hus i ett villaområde. En stenhäll bildar en liten klättervägg intill ena sidan och ger samtidigt lite vindskydd. Träden runt om lekplatsen ger halvskugga.

Lekplatsen vid Dieselloksgatan

Lekplatsen vid Dieselloksgatan ligger i ett nybyggt lägenhetsområde i Innovatum.

Gör en felanmälan!

Ibland upptäcker du som invånare eller besökare felaktigheter och problem före vi gör det. Du kan hjälpa oss genom att göra en felanmälan så vi kan åtgärda saken så snabbt som möjligt.

Senast granskad 2023-08-14 av ALIFRE