Fotot är en närbild på ett lekbord i rött och blått. Borden är ovalt och det lutar nedåt. På bordet sitter två röda kanter. I bakgrunden syns ett gungdjur formad som en motorcykel.

Lekplatsen på Ormbunksbacken

Lekplatsen på Ormbunksbacken ligger på en grön plats mellan några hus i ett villaområde. En stenhäll bildar en liten klättervägg intill ena sidan och ger samtidigt lite vindskydd. Träden runt om lekplatsen ger halvskugga.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Lekutrustning

 • Gungställning med två platser
 • Lekskepp med rutschkana
 • Gungdjur
 • Lekbord

Övrig utrustning

 • Två parkbänkar
 • Ett parkbord
 • Parkbord i barnstorlek
 • En papperskorg 

Målgrupp

 • 0-6 år

Tillgänglighet

 • Vägen dit: Asfaltsgång leder till lekplatsen från två håll
 • Underlag: Sand
 • Belysning: Nej
 • Sittplatser: Ja 

Hitta hit

Ormbunksparken - Kartportalen

Bilden är en översiktsbild över Ormbunksparkens lekplats. Bilden är tagen från ett berg så man ser lekplatsen halv uppifrån. I förgrunden, till höger, syns en stor trädstam och grenar från trädets krona hänger ner så det syns längst upp i bild. Från vänster i bild, nere på lekplatsen, syns ett bord, en gungställning och en lekställning i form av ett skepp. Marken på lekplatsen är sand.
Bilden är ett foto på en lekställning med rutschkana som är format som ett skepp. Skeppet är blått, gult och orange. Marken är sand. På höger sida av skeppet finns en stege och ett rep för klättring.

Lekplatser i Skoftebyn

Skoftebyn är beläget i södra Trollhättan. Skoftebyn växte från början fram utan planering och samordning. Området hade då en stark koppling till industriområdet Nohab. I Skoftebyn finns sex kommunala lekplatser.

Tjej som åker rutschkana ur en val i Vattenkraftens lekplats, blå ruta med text "lekplatser i Trollhättan"

Lista över lekplatser i Trollhättan

Här hittar du alla lekplatser som finns i Trollhättan, sorterade efter områden. Tryck på respektive område för att få kort information om området, lista på lekplatserna som finns där samt karta över var de är placerade.

Senast granskad 2021-02-26 av EVEEOLS