Fotografiet är en översiktsbild över en lekplats. Från vänster i bild sysn ett gult dgungdjur, en röd och grön gungställning, ett grönt gungdjur och till sits en lekställning med rutschkana och klättervägg. Marken är sand och i bakgrunden syns mycket grönska.

Lekplatsen i Eriksroparken

Lekplatsen i Eriksroparken ligger i en glänta i en tall/granskog och är en del i Eriksroparken som är ett naturvårdsområde. Skoftebyskolan ligger cirka 100 meter ifrån platsen.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Lekutrustning

  • Gungställning med två platser varav en för små barn
  • Lekställning med rutschkana, sandskopa och klättervägg
  • Två gungdjur

Övrig utrustning

  • Två parkbänkar

Målgrupp

  • 0-6 år

Tillgänglighet

  • Vägen dit: En stig i en backe leder upp till lekplatsen från gatan
  • Underlag: Sand
  • Belysning: Nej
  • Sittplatser: Ja 

Hitta hit

Eriksroparken - Kartportalen

Lista över lekplatser i Trollhättan

Vilken är din favoritlekplats? I Trollhättan finns ungefär 80 lekplatser. Här kan du läsa mer om dem och se var alla lekplatser ligger. Navigera dig genom kartan eller gå in på de olika stadsdelarna i Trollhättan för att hitta lekplatsen du söker.

Senast granskad 2021-02-24 av EVEEOLS