Lekplats Skofteby Torg

Lekplats Skofteby Torg ligger centralt i Skoftebyn i en mindre kvarterspark med öppna grönområden bredvid. I parken finns också en grusbollplan.

Enhet Samhällsbyggnadsförvaltningen Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 67 77 Samhällsbyggnadsförvaltningen

Lekutrustning

 • Gungställning med 4 platser varav 1 plats är för yngre barn samt 1 plats är tillgänglighetsanpassad
 • Kompisgunga
 • 2 lekhus
 • Sandlåda med tillgänglighetsanpassat bakbord
 • Lekställning med rutsch och klätternät samt uppkörningsramp 
 • Rutschkana för yngre barn
 • Linbana
 • 2 snurrkoppar
 • 2 parksoffor
 • 2 parkbord
 • Pulkabacke med belysning
 • 1 papperskorg

Målgrupp

 • 0-12 år

Tillgänglighet

 • Vägen dit: En kort grusbacke leder in till lekplatsen från asfalterad trottoar, övriga vägar i parken är grusbelagda
 • Underlag: Konstgräs och sand
 • Belysning: Ja
 • Sittplatser: Ja 
Ikon föreställande en trekantig pratbubbla med ett utropstecken i

Gör en felanmälan!

Ibland upptäcker du som invånare eller besökare felaktigheter och problem före vi gör det. Du kan hjälpa oss genom att göra en felanmälan så vi kan åtgärda saken så snabbt som möjligt.

Senast granskad 2019-06-17 av Yvonne Ström