Bilden föreställer en stor lekställning bestående av ett hus och och flera gångar i marknivå. Lekställningen är anpassad för rullstol så det finns en ramp till höger. Huset har en rutschkana. Marken är konstgräs och i bakgrunden syns en blå gungställning.

Lekplatsen på Skofteby Torg

Lekplatsen på Skofteby Torg ligger centralt i Skoftebyn i en mindre kvarterspark med öppna grönområden bredvid. I parken finns också en grusbollplan.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Lekutrustning

 • Gungställning med fyra platser varav en plats är för yngre barn samt en tillgänglighetsanpassad gunga
 • Kompisgunga
 • Två lekhus
 • Sandlåda med tillgänglighetsanpassat bakbord
 • Lekställning med rutschkana och klätternät samt uppkörningsramp 
 • Rutschkana för yngre barn
 • Linbana
 • Två snurrkoppar
 • Pulkabacke med belysning

Övrig utrustning

 • Två parkbänkar
 • Två parkbord
 • En papperskorg

Målgrupp

 • 0-12 år

Tillgänglighet

 • Vägen dit: En kort grusbacke leder in till lekplatsen från asfalterad trottoar, övriga vägar i parken är grusbelagda
 • Underlag: Konstgräs och sand
 • Belysning: Ja
 • Sittplatser: Ja 

Hitta hit

Skofteby Torg - Kartportalen 

Bilden föreställer ett labyrintspel som sitter uppe i ett lekhus. Labyrintspelet är i silver.
Fotot är en närbild över en rutschkana för småbarn som är formad som en ödla. Rutschkanan är grön.
Fotografiet är ett foto av en lekställning och två små lekstationer. Till vänster i bild är den första lekstationen, den är blå, gul och grön och har olika små fönster. Marken under lekstationen är sand och där ligger en gul spade. I bakgrunden finns en stor lekställning med rutschkana. Framför ställningen finns den andra lekstationen. Den är grön, blå och grå och har muttrar på sig. Marken under denna och lekställningen är konstgräs.
Bilden föreställer två gungställningar. Den gungställningen längst bort är blå och har en kompisgunga. Den närmaste i bild har fyra gungor och en ställning i trä. Gungan som är närmast är tillgänglighetsanpassad och ser ut som en rallystol. Marken under är konstgräs och gungställningarna omringas av ett staket i trä. Bakom staketet finns gröna buskar.

Lista över lekplatser i Trollhättan

Vilken är din favoritlekplats? I Trollhättan finns ungefär 80 lekplatser. Här kan du läsa mer om dem och se var alla lekplatser ligger. Navigera dig genom kartan eller gå in på de olika stadsdelarna i Trollhättan för att hitta lekplatsen du söker.

Senast granskad 2021-02-24 av EVEEOLS