Lekplatser i Torsred

Torsred är beläget på västra sidan av Göta Älv och hör nära samman med Strömslund. Området består huvudsakligen av äldre blandad villabebyggelse. I Torsred finns tre kommunala lekplatser.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan
Fotografiet är ett foto på ett klätterredskap som ser ut som en drake. Redskapet är stort och grönt. Drakens ansikte är glatt och har ett stort leende. I bakgrunden syns en lekställning, flera hus och en blå himmel.

Lekplatsen på Lekvallen

Lekplatsen på Lekvallen ligger i utkanten av ett lugnt och fridfullt villaområde. Platsen är öppen och solig.

Bilden är en översiktsbild på lekplatsen Granlyckan. Till vänster i bild står en stor lekställning med rutschkana. Precis bredvid finns ett stort parti med buskar. Till höger i bild är det en gungställning med tre platser. Mellan gungställningen och lekställningen finns det en parkbänk och en sandlåda. I bakgrunden syns två jättestora träd. Bakom träden syns flera husknutar.

Lekplatsen i Granlyckan

Lekplatsen i Granlyckan ligger mitt på en stor gräsyta i närheten av bostäder. Platsen är skyddad av buskar och träd.

Fotografiet är en närbild på en rutschkana. Fotografiet är taget vid rutschkanans avsats uppe på ett hus.

Lekplatsen på Äpplekullen

Lekplatsen på Äpplekullen ligger mitt i ett bostadsområde i Torsred.

Ikon föreställande en trekantig pratbubbla med ett utropstecken i

Gör en felanmälan!

Ibland upptäcker du som invånare eller besökare felaktigheter och problem före vi gör det. Du kan hjälpa oss genom att göra en felanmälan så vi kan åtgärda saken så snabbt som möjligt.

Senast granskad 2021-02-25 av EVEEOLS