Karta över lekplatser i Torsred

Lekplatser i Torsred

Torsred är beläget på västra sidan av Göta Älv och hör nära samman med Strömslund. Området består huvudsakligen av äldre blandad villabebyggelse. I Torsred finns två kommunala lekplatser.

Enhet Samhällsbyggnadsförvaltningen Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 67 77 Samhällsbyggnadsförvaltningen
Vy över lekplats

Lekplats Granlyckan

Lekplats Granlyckan ligger mitt på en stor gräsyta i närheten av bostäder. Platsen är skyddad av buskar och träd.

Klätterställning

Lekplats Lekvallen

Lekplats Lekvallen ligger i utkanten av ett lugnt och fridfullt villaområde. Platsen är öppen och solig.

Senast granskad 2019-04-11 av Katarina Loodh