Fotografiet är en närbild på en rutschkana. Fotografiet är taget vid rutschkanans avsats uppe på ett hus.

Lekplatsen på Äpplekullen

Lekplatsen på Äpplekullen ligger mitt i ett bostadsområde i Torsred.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Lekutrustning

 • Gungställning med tre platser varav en för små barn samt en tillgänglighetsanpassad gunga
 • Sandlåda
 • Gungdjur
 • Lekställning med rutschkana 

Övrig utrustning

 • En parkbänk
 • Ett parkbord

Målgrupp

 • 0-8 år

Tillgänglighet

 • Vägen dit: Asfalterad väg
 • Underlag: Sand
 • Belysning: Nej
 • Sittplatser: Ja

Hitta hit

Äpplekullen - Kartportalen

Fotografiet är en översiktsbild över Äppelkullens lekplats. I förgrunden syns en gul gungställning med tre platser. I bakgrunden, till vänster, syns en lekställning med en rutschkana. Marken är sand och runt gungställningen är det staket.
Bilden är en närbild på en gul gungställning. Gungställningen har tre platser. En vanlig sits, en sits för små barn och en gunga som är tillgänglighetsanpassad och ser ut som en rallystol. Runt gungställningen är det staket och utanför detta är det en stor gräsmatta. I bakgrundens syns flera vita stora villor.

Lekplatser i Torsred

Torsred är beläget på västra sidan av Göta Älv och hör nära samman med Strömslund. Området består huvudsakligen av äldre blandad villabebyggelse. I Torsred finns tre kommunala lekplatser.

Tjej som åker rutschkana ur en val i Vattenkraftens lekplats, blå ruta med text "lekplatser i Trollhättan"

Lista över lekplatser i Trollhättan

Här hittar du alla lekplatser som finns i Trollhättan, sorterade efter områden. Tryck på respektive område för att få kort information om området, lista på lekplatserna som finns där samt karta över var de är placerade.

Senast granskad 2021-02-24 av EVEEOLS