Kartbild över lekplatserna i Halvorstorp.

Lekplatser i Halvorstorp

Halvorstorp är beläget i Trollhättans östra del. Halvorstorp har som helhet en ganska blandad småhusbebyggelse, mest bestående av villor. I Halvorstorp finns fyra kommunala lekplatser.

Enhet Samhällsbyggnadsförvaltningen Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 67 77 Samhällsbyggnadsförvaltningen
Lekställning

Lekplats Halvors park

Lekplats Halvors park ligger soligt belägen mitt i ett villaområde. Lekplatsen byggdes om under år 2016. Då fick den ny lekutrustning, sittplatser, belysning och annan markbeläggning. Endast hundra meter ifrån lekplatsen ligger en pulkabacke.

Gungställning med fyra gungor

Lekplats Lundhagen

Lekplats Lundhagen är placerad i utkanten av Halvorstorp. Platsen är öppen och solig. I anslutning till lekplatsen finns fina grönytor och inte långt från lekplatsen ligger en förskola.

Bilden föreställer en röd gungställning

Lekplats Snickarbacken

Lekplats Snickarbacken ligger i utkanten av ett villaområde och gränsar till Slättbergens naturområde. Höga träd ger skugga till platsen.

Stor sandlåda med en grävmaskin

Lekplats Sågbacken

Lekplats Sågbacken är trivsam och centralt placerad under höga träd i ett villaområde. Cirka 50 meter ifrån lekplatsen finns en bollplan i grus.

Senast granskad 2019-04-10 av Katarina Loodh