Lekplatser i Halvorstorp

Halvorstorp är beläget i Trollhättans östra del. Halvorstorp har som helhet en ganska blandad småhusbebyggelse, mest bestående av villor. I Halvorstorp finns fyra kommunala lekplatser.

Personer
Enhet Samhällsbyggnadsförvaltningen Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 67 77 Samhällsbyggnadsförvaltningen
Bilden är en översiktsbild över sågbackens lekplats. Till vänster i bild syns en stor lekställning med rutschkana och till höger i bild är det ett litet lekhus med blåa och röda detaljer. Mellan ställningen och huset står två stora stammar.

Lekplats Sågbacken

Lekplats Sågbacken är trivsam och centralt placerad under höga träd i ett villaområde. Cirka 50 meter ifrån lekplatsen finns en bollplan i grus.

Bilden föreställer en gungställning med fyra gungor. Ställningen är grön och detaljerna på gungorna är röda. I bakgrunden syns en grön kulle. Marken under gungorna är sand. Solen skiner på bilden och gör att det blir mycket värme i den.

Lekplats Lundhagen

Lekplats Lundhagen är placerad i utkanten av Halvorstorp. Platsen är öppen och solig. I anslutning till lekplatsen finns fina grönytor och inte långt från lekplatsen ligger en förskola.

Fotografiet är en närbild på en kompisgunga. Gungan liknar ett spindelnät. Gungan är svart och blå. På marken syns skuggan av gungan.

Lekplats Halvors park

Lekplats Halvors park ligger soligt belägen mitt i ett villaområde. Lekplatsen byggdes om under år 2016. Då fick den ny lekutrustning, sittplatser, belysning och annan markbeläggning. Endast hundra meter ifrån lekplatsen ligger en pulkabacke.

Bilden är en översiktsbild över snickarbackens lekplats. I förgrunden står en stor lekställning med en rutschkana vänd mot kameran. I bakgrunden står en stor gungställning. Gungställningen är gjord i trä och målad i rött. Marken är sand och i bakgrunden är det en mindre skog.

Lekplats Snickarbacken

Lekplats Snickarbacken ligger i utkanten av ett villaområde och gränsar till Slättbergens naturområde. Höga träd ger skugga till platsen.

Ikon föreställande en trekantig pratbubbla med ett utropstecken i

Gör en felanmälan!

Ibland upptäcker du som invånare eller besökare felaktigheter och problem före vi gör det. Du kan hjälpa oss genom att göra en felanmälan så vi kan åtgärda saken så snabbt som möjligt.

Senast granskad 2020-07-16 av Clara B