Fotografiet är en närbild på en kompisgunga. Gungan liknar ett spindelnät. Gungan är svart och blå. På marken syns skuggan av gungan.

Lekplatsen i Halvors park

Lekplatsen i Halvors park ligger soligt belägen mitt i ett villaområde. Lekplatsen byggdes om under år 2016. Då fick den ny lekutrustning, sittplatser, belysning och annan markbeläggning. Endast hundra meter ifrån lekplatsen ligger en pulkabacke.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Lekutrustning

 • Gungställning med tre platser varav en för små barn
 • En kompisgunga
 • Lekställning med rutschkana och klätterlek
 • Sandlåda
 • Bakbord
 • Ett gungdjur med plats för två personer

Övrig utrustning

 • Ett picknickbord
 • En parkbänk
 • En papperskorg på belysningsstolpe i närheten

Målgrupp

 • 0-6 år

Tillgänglighet

 • Vägen dit: Asfalterad gång in till lekplatsen
 • Underlag: Sand och gummimatta
 • Belysning: Ja
 • Sittplatser: Ja 

Hitta hit

Halvors park - Kartportalen 

Bilden är ett översikts fotografi över halvors lekplats. Till vänster i bild syns en gungställning med en gunga för småbarn, en vanlig gunga och en kompisgunga. Till höger om den finns en sandlåda. Bakom sandlådan står en lekställning som ser ut som ett fort. Bakom lekplatsen syns buskar och skog.
Bilden är ett foto på en lekställning som ser ut som ett fort. Lekställningen har en rutschkana till höger och en klättervägg till vänster. Marken är sand. Fortet är gult, rött och grönt. I bakgrunden syns buskar och träd. Bilden är tagen när det är strålande sol ute så bilden förmedlar en varm känsla.

Lista över lekplatser i Trollhättan

Vilken är din favoritlekplats? I Trollhättan finns ungefär 80 lekplatser. Här kan du läsa mer om dem och se var alla lekplatser ligger. Navigera dig genom kartan eller gå in på de olika stadsdelarna i Trollhättan för att hitta lekplatsen du söker.

Senast granskad 2021-02-24 av EVEEOLS