Bilden är en översiktsbild över snickarbackens lekplats. I förgrunden står en stor lekställning med en rutschkana vänd mot kameran. I bakgrunden står en stor gungställning. Gungställningen är gjord i trä och målad i rött. Marken är sand och i bakgrunden är det en mindre skog.

Lekplatsen på Snickarbacken

Lekplatsen på Snickarbacken ligger i utkanten av ett villaområde och gränsar till Slättbergens naturområde. Höga träd ger skugga till platsen.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Lekutrustning

  • Gungställning med två platser varav en för små barn
  • Lekställning med rutschkana och klätternät

Målgrupp

  • 0-6 år

Tillgänglighet

  • Vägen dit: Grusstigar leder fram till lekplatsen
  • Underlag: Sand
  • Belysning: Nej
  • Sittplatser: Nej 

Hitta hit

Snickarbacken - Kartportalen

Lekplatser i Halvorstorp

Halvorstorp är beläget i Trollhättans östra del. Halvorstorp har som helhet en ganska blandad småhusbebyggelse, mest bestående av villor. I Halvorstorp finns fyra kommunala lekplatser.

Tjej som åker rutschkana ur en val i Vattenkraftens lekplats, blå ruta med text "lekplatser i Trollhättan"

Lista över lekplatser i Trollhättan

Här hittar du alla lekplatser som finns i Trollhättan. Navigera dig genom kartan eller gå in på de olika stadsdelarna i Trollhättan för att hitta lekplatsen du söker.

Senast granskad 2021-02-24 av EVEEOLS