Gungställning med fyra gungor

Lekplats Lundhagen

Lekplats Lundhagen är placerad i utkanten av Halvorstorp. Platsen är öppen och solig. I anslutning till lekplatsen finns fina grönytor och inte långt från lekplatsen ligger en förskola.

Enhet Samhällsbyggnadsförvaltningen Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 67 77 Samhällsbyggnadsförvaltningen

Lekutrustning

 • Gungställning med 4 platser varav 2 för små barn
 • Lekställning med rutsch och klätternät
 • Litet lekhus
 • 1 gungdjur
 • 5 parksoffor
 • 1 papperskorg

Målgrupp

 • 0-9 år

Tillgänglighet

 • Vägen dit: Asfaltsgångar från flera håll leder fram till lekplatsen
 • Underlag: Sand
 • Belysning: Nej
 • Sittplatser: Ja
Ikon föreställande en trekantig pratbubbla med ett utropstecken i

Gör en felanmälan!

Anmäl skador, problem eller brister som rör gator och vägar

Senast granskad 2019-04-10 av Katarina Loodh