Bilden föreställer en gungställning med fyra gungor. Ställningen är grön och detaljerna på gungorna är röda. I bakgrunden syns en grön kulle. Marken under gungorna är sand. Solen skiner på bilden och gör att det blir mycket värme i den.

Lekplatsen i Lundhagen

Lekplatsen i Lundhagen är placerad i utkanten av Halvorstorp. Platsen är öppen och solig. I anslutning till lekplatsen finns fina grönytor och inte långt från lekplatsen ligger en förskola.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Lekutrustning

 • Gungställning med fyra platser varav två för små barn
 • Lekställning med rutschkana och klätternät
 • Litet lekhus
 • Ett gungdjur

Övrig utrustning

 • Fem parbänkar
 • Smalt parkbord
 • Ett parkbord för barn

Målgrupp

 • 0-9 år

Tillgänglighet

 • Vägen dit: Asfaltsgångar från flera håll leder fram till lekplatsen
 • Underlag: Sand
 • Belysning: Nej
 • Sittplatser: Ja

Hitta hit

Lundhagen - Kartportalen

 

Fotografiet är en översikts bild över Lundhagens lekplats. Till vänster i förgrunden syns fem blå parkbänkar. Varav tre står som i en halvcirkel. Bakom parkbänkarna syns en röd gungställning. Till höger i bild står en lekställning och en liten lekstuga. Bakom lekställningen är en lite mindre gräsklädd backe. Fotografiet är taget på sommaren och solen lyser.
Fotografiet är en närbild över en lekställning. Till vänster i bild finns en rutschkana med röda detaljer. Vid kanan uppe i luften finns en liten avsats som går till ett klätternät. Klätternätet avslutas åt höger i bild med en klättervägg.

Lekplatser i Halvorstorp

Halvorstorp är beläget i Trollhättans östra del. Halvorstorp har som helhet en ganska blandad småhusbebyggelse, mest bestående av villor. I Halvorstorp finns fyra kommunala lekplatser.

Tjej som åker rutschkana ur en val i Vattenkraftens lekplats, blå ruta med text "lekplatser i Trollhättan"

Lista över lekplatser i Trollhättan

Här hittar du alla lekplatser som finns i Trollhättan, sorterade efter områden. Tryck på respektive område för att få kort information om området, lista på lekplatserna som finns där samt karta över var de är placerade.

Senast granskad 2021-02-24 av evelina.e.olsson@trollhattan.se