Gungställning med fyra gungor

Lekplats Lundhagen

Lekplats Lundhagen är placerad i utkanten av Halvorstorp. Platsen är öppen och solig. I anslutning till lekplatsen finns fina grönytor och inte långt från lekplatsen ligger en förskola.

Enhet Samhällsbyggnadsförvaltningen Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 67 77 Samhällsbyggnadsförvaltningen

Lekutrustning

 • Gungställning med 4 platser varav 2 för små barn
 • Lekställning med rutsch och klätternät
 • Litet lekhus
 • 1 gungdjur
 • 5 parksoffor
 • 1 papperskorg

Målgrupp

 • 0-9 år

Tillgänglighet

 • Vägen dit: Asfaltsgångar från flera håll leder fram till lekplatsen
 • Underlag: Sand
 • Belysning: Nej
 • Sittplatser: Ja
Ikon föreställande en trekantig pratbubbla med ett utropstecken i

Gör en felanmälan!

Ibland upptäcker du som invånare eller besökare felaktigheter och problem före vi gör det. Du kan hjälpa oss genom att göra en felanmälan så vi kan åtgärda saken så snabbt som möjligt.

Senast granskad 2019-04-10 av Katarina Loodh