Kartbild över lekplatserna i Stavre.

Lekplatser i Stavre

Stavre är beläget i Trollhättans östra del. Den äldsta delen av Stavre var bebyggd redan för mer än 100 år sedan och låg avskilt från det som då var Trollhättan. I Stavre finns fyra kommunala lekplatser.

Enhet Samhällsbyggnadsförvaltningen Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 67 77 Samhällsbyggnadsförvaltningen
Lekplats med stubbar

Lekplats Doppingen

Lekplats Doppingen ligger precis vid vändzonen på Thunbergsgatan, längst med Stamkullevägen. I närheten finns busshållplats och kiosk. Stavreskolan och Edborgs idrottsanläggning ligger också i närheten.

Färgglatt lekhus med rutschkana

Lekplats Fågellyckan

Lekplats Fågellyckan byggdes om år 2015. Den ligger i ett villaområde alldeles intill den populära gång- och cykelvägen Fågelstråket. Vid lekplatsen finns en större gräsmatta med två fotbollsmål.

Bord och bänkar, gungbräda, gungställning och sandlåda

Lekplats Rönnhagen

Lekplats Rönnhagen är placerad emellan flerfamiljshus och villaområde. Höga träd ger platsen skugga.

Stor sandlåda med grävmaskin, och klätterställning i bakgrunden

Lekplats Sandhagen

Lekplats Sandhagen ligger i ett villaområde intill Hullsjögatan. Platsen är öppen och solig och en bollplan finns intill. Lekplatsen ligger cirka 300 meter från Storegårdens lekplats.

Senast granskad 2019-04-11 av Katarina Loodh