Bilden är en grafisk bild. Hälften av bilden är gul och på den står det Alingsåker i mörklila. Andra delen av bilden är en grå botten och på den listas lekplatserna i detta område. Här står det Alingsåkers lekplats, framför namnet finns en pil i mörklila som pekar mot namnet.

Lekplatser i Alingsåker

(sidan är under uppbyggnad)

Person
Parkansvarig Mikael Arvidsson 0520-49 76 36
Enhet Samhällsbyggnadsförvaltningen Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 67 77 Samhällsbyggnadsförvaltningen
Bilden föreställer en lekställning med klätternät och rutschkana.

Alingsåkers lekplats

Alingsåkers lekplats ligger mitt i bostadsområdet.

Ikon föreställande en trekantig pratbubbla med ett utropstecken i

Gör en felanmälan!

Ibland upptäcker du som invånare eller besökare felaktigheter och problem före vi gör det. Du kan hjälpa oss genom att göra en felanmälan så vi kan åtgärda saken så snabbt som möjligt.

Senast granskad 2020-07-01 av Clara Bengtsson