Karta över lekplatser i Velanda

Lekplatser i Velanda

Velanda är ett samhälle som är beläget ca 8 km söder om Trollhättans centrum. Samhället växte fram kring en numera nedlagd station på Bergslagsbanan. Idag är Velanda ett utpräglat villasamhälle. I Velanda finns två kommunala lekplatser.

Enhet Samhällsbyggnadsförvaltningen Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 67 77 Samhällsbyggnadsförvaltningen
Vy över lekplats

Lekplats Dragonvägen

Lekplats Dragonvägen ligger i utkanten av ett villaområde med buskar och naturmark intill lekplatsen.

Lekställning med rutschkanor

Lekplats Karolinerparken

Lekplats Karolinerparken ligger i ett skogstråk centralt i Velanda. Platsen skuggas av höga björkar. Lekplatsen ligger i mitten av ett område med bostadsbebyggelse. Cirka 50 meter från lekplatsen finns en bollplan med två mål och grusunderlag.

Senast granskad 2019-04-11 av Katarina Loodh