Lekplatser i Velanda

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan
Bilden föreställer en gungställning i gult, blått och rött. Gungställningen har fyra gungor varav två är för små barn. Marken under är sand och runt omkring lekplatsen är det mycket grönska.

Lekplatsen vid Dragonvägen

Lekplatsen vid Dragonvägen ligger i utkanten av ett villaområde med buskar och naturmark intill lekplatsen.

Bilden är en översiktsbild över Karolinerparkens lekplats. Från vänster i bild är det en sandlåda, en gul gungställning och en stor lekställning med två rutschkanor. Marken under är sand.

Lekplatsen i Karolinerparken

Lekplatsen i Karolinerparken ligger i ett skogsstråk centralt i Velanda. Platsen skuggas av höga björkar. Lekplatsen ligger i mitten av ett område med bostadsbebyggelse. Cirka 50 meter från lekplatsen finns en bollplan med två mål och grusunderlag.

Bilden är ett fotografi över en balansgångsbana. Balansgångsbanan är nästan som en cirkel. Till höger är det en bräda som sedan går över till egna små avlånga avsatser. Det är flera olika färger på de små stationerna eller öarna. De är gula, röda, blåa och svarta. Marken under är träflis.

Lekplatsen vid Galoppvägen

Lekplatsen vid Galoppvägen ligger i utkanten av Velanda intill ett bostadsområde.

Gör en felanmälan!

Ibland upptäcker du som invånare eller besökare felaktigheter och problem före vi gör det. Du kan hjälpa oss genom att göra en felanmälan så vi kan åtgärda saken så snabbt som möjligt.

Senast granskad 2023-08-14 av ALIFRE