Bilden föreställer en gungställning i gult, blått och rött. Gungställningen har fyra gungor varav två är för små barn. Marken under är sand och runt omkring lekplatsen är det mycket grönska.

Lekplatsen vid Dragonvägen

Lekplatsen vid Dragonvägen ligger i utkanten av ett villaområde med buskar och naturmark intill lekplatsen.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Lekutrustning

  • Gungställning med fyra platser varav två för små barn
  • Lekställning med rutschkana

Övrig utrustning 

  • Ett parkbord
  • En papperskorg

Målgrupp

  • 0-6 år

Tillgänglighet

  • Vägen dit: Grusgång
  • Underlag: Sand
  • Belysning: Nej
  • Sittplatser: Ja 

Hitta hit

Dragonvägen - Kartportalen

Lekplatser i Velanda

Velanda är ett samhälle som är beläget ca 8 km söder om Trollhättans centrum. Samhället växte fram kring en numera nedlagd station på Bergslagsbanan. Idag är Velanda ett utpräglat villasamhälle. I Velanda finns tre kommunala lekplatser.

Tjej som åker rutschkana ur en val i Vattenkraftens lekplats, blå ruta med text "lekplatser i Trollhättan"

Lista över lekplatser i Trollhättan

Här hittar du alla lekplatser som finns i Trollhättan. Navigera dig genom kartan eller gå in på de olika stadsdelarna i Trollhättan för att hitta lekplatsen du söker.

Senast granskad 2021-02-24 av EVEEOLS