Hjulkvarn

Hjulkvarn, går också under namnet Egnahem, är beläget nordost om centrum och är en av stadens äldsta arbetarstadsdelar. Området har en intressant stadsplan från 1930-talet med oregelbundna kvarter. I Hjulkvarn finns fyra kommunala lekplatser.

Enhet Stadsbyggnadsförvaltningen Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 67 77 Stadsbyggnadsförvaltningen
  • Lekplats Lövdungen ligger i en liten park med höga träd som ger skugga. Lekplatsen omges av villabebyggelse. Lövdungen
  • Lekplats Hjulkvarnelund ligger placerad mitt i den omtyckta Hjulkvarnelundsparken mitt emellan tågbron och campingplatsen. Platsen är öppen och solig och i närheten finns en scen och parkbänkar samt minigolfbana. Hjulkvarnelund
  • Lekplats Götalunden ligger alldeles intill Götalundens kyrka. Närområdet är en blandning av villa- och lägenhetsbebyggelse. Kring lekplatsen finns höga tallar som skuggar och inte långt från lekplatsen finns en inhägnad grusbollplan men två mål. Götalunden
  • Lekplats Ekparken ligger belägen mitt i Egna hems villaområde. Lekplatsen skuggas av höga träd och runt om lekplatsen finns stora grönytor. I parkens södra del finns inhägnad grusbollplan och två mål. Ekparken
Senast granskad: 2015-05-11 av: Josefin Åkesson
Tipsa en vän
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)