Lekplatser i Hjulkvarn

Hjulkvarn, går också under namnet Egnahem, är beläget nordost om centrum och är en av stadens äldsta arbetarstadsdelar. Området har en intressant stadsplan från 1930-talet med oregelbundna kvarter. I Hjulkvarn finns fyra kommunala lekplatser.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan
Bilden är en översiktsbild över hela Ekparken. Från vänster i bild syns följande: en gungställning, en kompisgungar, en cykelkarusell, gungbräda, parkbord, klätterpyramid och en linbana. I bakgrunden syns stora gröna träd.

Lekplatsen i Ekparken

Lekplatsen i Ekparken ligger belägen mitt i Egna hems villaområde. Lekplatsen skuggas av höga träd och runt om lekplatsen finns stora grönytor. I parkens södra del finns en inhägnad grusbollplan och två mål.

Fotografiet är en bild över Lövdungens lekplats. Till vänster i bild finns en liten lekställning med en röd rutschkana och en mindre klättervägg. Till höger i bild finns en lekställning med två gungor. Lekställningen är röd. I bakgrunden syns två bostadshus.

Lekplatsen i Lövdungen

Lekplatsen i Lövdungen ligger i en liten park med höga träd som ger skugga. Lekplatsen omges av villabebyggelse.

Lekskepp med klätternät

Lekplatsen i Götalunden

Lekplatsen i Götalunden ligger alldeles intill Götalundens kyrka. Närområdet är en blandning av villa- och lägenhetsbebyggelse. Kring lekplatsen finns höga tallar som skuggar och inte långt från lekplatsen finns en inhägnad grusbollplan men två mål.

Fotografiet är en närbild av ett gungdjur formad som en motorcykel. Längst fram på motorcykeln sitter en gul skylt med siffran 5 på. Motorcykeln är röd. I bakgrunden ser man konturerna av två andra gungdjur. Marken är sand.

Lekplatsen i Hjulkvarnelund

Lekplatsen i Hjulkvarnelund ligger placerad mitt i den omtyckta Hjulkvarnelundsparken mitt emellan tågbron och campingplatsen. Platsen är öppen och solig och i närheten finns en scen och parkbänkar samt minigolfbana.

Ikon föreställande en trekantig pratbubbla med ett utropstecken i

Gör en felanmälan!

Ibland upptäcker du som invånare eller besökare felaktigheter och problem före vi gör det. Du kan hjälpa oss genom att göra en felanmälan så vi kan åtgärda saken så snabbt som möjligt.

Senast granskad 2021-02-25 av EVEEOLS