Lekplatser i Hjulkvarn

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan
Bild på en färgglad lekbyggnad med två rutschkanor. Runt byggnaden syns många barn och vuxna.

Tivolilekplatsen

Tivolilekplatsen hittar du i Stadsparken i Trollhättan - tillsammans med Folkets Park, Äventyrsgolf och café, träd, blommor, vattenspel, damm, bäck. Här kan du besöka tivolidirektörens paradvåning, framföra ditt nummer på den magiska scenen eller

Bilden är en översiktsbild över hela Ekparken. Från vänster i bild syns följande: en gungställning, en kompisgungar, en cykelkarusell, gungbräda, parkbord, klätterpyramid och en linbana. I bakgrunden syns stora gröna träd.

Lekplatsen i Ekparken

Lekplatsen i Ekparken ligger belägen mitt i Egna hems villaområde. Lekplatsen skuggas av höga träd och runt om lekplatsen finns stora grönytor. I parkens södra del finns en inhägnad grusbollplan och två mål.

Fotografiet är en bild över Lövdungens lekplats. Till vänster i bild finns en liten lekställning med en röd rutschkana och en mindre klättervägg. Till höger i bild finns en lekställning med två gungor. Lekställningen är röd. I bakgrunden syns två bostadshus.

Lekplatsen i Lövdungen

Lekplatsen i Lövdungen ligger i en liten park med höga träd som ger skugga. Lekplatsen omges av villabebyggelse.

Lekskepp med klätternät

Lekplatsen i Götalunden

Lekplatsen i Götalunden ligger alldeles intill Götalundens kyrka. Närområdet är en blandning av villa- och lägenhetsbebyggelse. Kring lekplatsen finns höga tallar som skuggar och inte långt från lekplatsen finns en inhägnad grusbollplan men två mål.

Gör en felanmälan!

Ibland upptäcker du som invånare eller besökare felaktigheter och problem före vi gör det. Du kan hjälpa oss genom att göra en felanmälan så vi kan åtgärda saken så snabbt som möjligt.

Senast granskad 2023-08-14 av ALIFRE