Kartbild över lekplatserna i Hjulkvarn.

Lekplatser i Hjulkvarn

Hjulkvarn, går också under namnet Egnahem, är beläget nordost om centrum och är en av stadens äldsta arbetarstadsdelar. Området har en intressant stadsplan från 1930-talet med oregelbundna kvarter. I Hjulkvarn finns fyra kommunala lekplatser.

Enhet Samhällsbyggnadsförvaltningen Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 67 77 Samhällsbyggnadsförvaltningen
Linbana på lekplats

Lekplats Ekparken

Lekplats Ekparken ligger belägen mitt i Egna hems villaområde. Lekplatsen skuggas av höga träd och runt om lekplatsen finns stora grönytor. I parkens södra del finns inhägnad grusbollplan och två mål.

Lekskepp med klätternät

Lekplats Götalunden

Lekplats Götalunden ligger alldeles intill Götalundens kyrka. Närområdet är en blandning av villa- och lägenhetsbebyggelse. Kring lekplatsen finns höga tallar som skuggar och inte långt från lekplatsen finns en inhägnad grusbollplan men två mål.

Hjulkvarnelunds lekplats med alla lekredskap: gungor, gungdjur, lekställning på ett sandtäcke.

Lekplats Hjulkvarnelund

Lekplats Hjulkvarnelund ligger placerad mitt i den omtyckta Hjulkvarnelundsparken mitt emellan tågbron och campingplatsen. Platsen är öppen och solig och i närheten finns en scen och parkbänkar samt minigolfbana.

Rutschkana, sandlåda

Lekplats Lövdungen

Lekplats Lövdungen ligger i en liten park med höga träd som ger skugga. Lekplatsen omges av villabebyggelse.

Senast granskad 2019-04-11 av clara.s.bengtsson@trollhattan.se