Fotografiet är en bild över Lövdungens lekplats. Till vänster i bild finns en liten lekställning med en röd rutschkana och en mindre klättervägg. Till höger i bild finns en lekställning med två gungor. Lekställningen är röd. I bakgrunden syns två bostadshus.

Lekplatsen i Lövdungen

Lekplatsen i Lövdungen ligger i en liten park med höga träd som ger skugga. Lekplatsen omges av villabebyggelse.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Lekutrustning

  • Gungställning med två platser varav en för små barn
  • Sandlåda
  • Liten lekställning med rutschkana och sandskopa

Övrig utrustning

  • Två parkbänkar
  • En papperskorg

Målgrupp

  • 0-6 år

Tillgänglighet

  • Vägen dit: Två grusgångar till lekytan
  • Underlag: Sand
  • Belysning: Nej
  • Sittplatser: Ja 

Hitta hit

Lövdungen - Kartportalen

Lista över lekplatser i Trollhättan

Vilken är din favoritlekplats? I Trollhättan finns ungefär 80 lekplatser. Här kan du läsa mer om dem och se var alla lekplatser ligger. Navigera dig genom kartan eller gå in på de olika stadsdelarna i Trollhättan för att hitta lekplatsen du söker.

Senast granskad 2021-02-24 av EVEEOLS