Rutschkana, sandlåda

Lekplats Lövdungen

Lekplats Lövdungen ligger i en liten park med höga träd som ger skugga. Lekplatsen omges av villabebyggelse.

Enhet Samhällsbyggnadsförvaltningen Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 67 77 Samhällsbyggnadsförvaltningen

Lekutrustning

  • Gungställning med 4 platser varav 2 för små barn
  • Stor sandlåda
  • Liten lekställning med rutsch och sandskopa
  • 2 parksoffor
  • 1 papperskorg

Målgrupp

  • 0-6 år

Tillgänglighet

  • Vägen dit: Grusgång till lekytan
  • Underlag: Sand
  • Belysning: Nej
  • Sittplatser: Ja 
Ikon föreställande en trekantig pratbubbla med ett utropstecken i

Gör en felanmälan!

Anmäl skador, problem eller brister som rör gator och vägar

Senast granskad 2019-04-10 av Katarina Loodh