Fotografiet är en bild över Lövdungens lekplats. Till vänster i bild finns en liten lekställning med en röd rutschkana och en mindre klättervägg. Till höger i bild finns en lekställning med två gungor. Lekställningen är röd. I bakgrunden syns två bostadshus.

Lekplatsen i Lövdungen

Lekplatsen i Lövdungen ligger i en liten park med höga träd som ger skugga. Lekplatsen omges av villabebyggelse.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Lekutrustning

  • Gungställning med två platser varav en för små barn
  • Sandlåda
  • Liten lekställning med rutschkana och sandskopa

Övrig utrustning

  • Två parkbänkar
  • En papperskorg

Målgrupp

  • 0-6 år

Tillgänglighet

  • Vägen dit: Två grusgångar till lekytan
  • Underlag: Sand
  • Belysning: Nej
  • Sittplatser: Ja 

Hitta hit

Lövdungen - Kartportalen

Lekplatser i Hjulkvarn

Hjulkvarn, går också under namnet Egnahem, är beläget nordost om centrum och är en av stadens äldsta arbetarstadsdelar. Området har en intressant stadsplan från 1930-talet med oregelbundna kvarter. I Hjulkvarn finns fyra kommunala lekplatser.

Tjej som åker rutschkana ur en val i Vattenkraftens lekplats, blå ruta med text "lekplatser i Trollhättan"

Lista över lekplatser i Trollhättan

Här hittar du alla lekplatser som finns i Trollhättan, sorterade efter områden. Tryck på respektive område för att få kort information om området, lista på lekplatserna som finns där samt karta över var de är placerade.

Senast granskad 2021-02-24 av EVEEOLS