Lekskepp med klätternät

Lekplats Götalunden

Lekplats Götalunden ligger alldeles intill Götalundens kyrka. Närområdet är en blandning av villa- och lägenhetsbebyggelse. Kring lekplatsen finns höga tallar som skuggar och inte långt från lekplatsen finns en inhägnad grusbollplan men två mål.

Enhet Samhällsbyggnadsförvaltningen Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 67 77 Samhällsbyggnadsförvaltningen

Lekutrustning

 • Gungställning med 8 platser varav 4 för små barn
 • Lekskepp med kätternät
 • Lekställning med rutsch 
 • Sandlåda
 • 2 gungdjur
 • Gungbräda
 • 1 parkbord
 • 1 papperskorg 

Målgrupp

 • 0-12 år

Tillgänglighet

 • Vägen dit: Asfalterad trottoar leder fram till lekplatsen
 • Underlag: Sand
 • Belysning: Nej
 • Sittplatser: Ja 
Ikon föreställande en trekantig pratbubbla med ett utropstecken i

Gör en felanmälan!

Ibland upptäcker du som invånare eller besökare felaktigheter och problem före vi gör det. Du kan hjälpa oss genom att göra en felanmälan så vi kan åtgärda saken så snabbt som möjligt.

Senast granskad 2019-04-10 av Katarina Loodh