Lekskepp med klätternät

Lekplatsen i Götalunden

Lekplatsen i Götalunden ligger alldeles intill Götalundens kyrka. Närområdet är en blandning av villa- och lägenhetsbebyggelse. Kring lekplatsen finns höga tallar som skuggar och inte långt från lekplatsen finns en inhägnad grusbollplan men två mål.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Lekutrustning

 • Gungställning med åtta platser varav fyra för små barn
 • Lekskepp med klätternät
 • Lekställning med rutschkana 
 • Sandlåda
 • Två gungdjur
 • Gungbräda

Övrig utrustning

 • Ett parkbord
 • En papperskorg 

Målgrupp

 • 0-12 år

Tillgänglighet

 • Vägen dit: Två grusade ingångar
 • Underlag: Sand
 • Belysning: Nej
 • Sittplatser: Ja 

Hitta hit

Götalunden - Kartportalen

En gungbräda och en lekställning med två rutschkanor
Lekskepp med klätternät
Stor gungställning
Lekskepp och ett gungdjur

Lekplatser i Hjulkvarn

Hjulkvarn, går också under namnet Egnahem, är beläget nordost om centrum och är en av stadens äldsta arbetarstadsdelar. Området har en intressant stadsplan från 1930-talet med oregelbundna kvarter. I Hjulkvarn finns fyra kommunala lekplatser.

Tjej som åker rutschkana ur en val i Vattenkraftens lekplats, blå ruta med text "lekplatser i Trollhättan"

Lista över lekplatser i Trollhättan

Här hittar du alla lekplatser som finns i Trollhättan, sorterade efter områden. Tryck på respektive område för att få kort information om området, lista på lekplatserna som finns där samt karta över var de är placerade.

Senast granskad 2021-02-24 av EVEEOLS