Lekskepp med klätternät

Lekplats Götalunden

Lekplats Götalunden ligger alldeles intill Götalundens kyrka. Närområdet är en blandning av villa- och lägenhetsbebyggelse. Kring lekplatsen finns höga tallar som skuggar och inte långt från lekplatsen finns en inhägnad grusbollplan men två mål.

Enhet Samhällsbyggnadsförvaltningen Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 67 77 Samhällsbyggnadsförvaltningen

Lekutrustning

 • Gungställning med 8 platser varav 4 för små barn
 • Lekskepp med kätternät
 • Lekställning med rutsch 
 • Sandlåda
 • 2 gungdjur
 • Gungbräda
 • 1 parkbord
 • 1 papperskorg 

Målgrupp

 • 0-12 år

Tillgänglighet

 • Vägen dit: Asfalterad trottoar leder fram till lekplatsen
 • Underlag: Sand
 • Belysning: Nej
 • Sittplatser: Ja 
Ikon föreställande en trekantig pratbubbla med ett utropstecken i

Gör en felanmälan!

Anmäl skador, problem eller brister som rör gator och vägar

Senast granskad 2019-04-10 av Katarina Loodh