Bilden är en översiktsbild över hela Ekparken. Från vänster i bild syns följande: en gungställning, en kompisgungar, en cykelkarusell, gungbräda, parkbord, klätterpyramid och en linbana. I bakgrunden syns stora gröna träd.

Lekplatsen i Ekparken

Lekplatsen i Ekparken ligger belägen mitt i Egna hems villaområde. Lekplatsen skuggas av höga träd och runt om lekplatsen finns stora grönytor. I parkens södra del finns en inhägnad grusbollplan och två mål.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8.00–16:30

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Lekutrustning

 • Gungställning med fyra platser varav två för små barn
 • Kompisgunga
 • Linbana
 • Stor lekställning med rutschkana och klätternät
 • Klätterpyramid
 • Gungdjur
 • Sandlåda
 • Stenlabyrint
 • Gungbräda
 • Cykelkarusell
 • Volträcke

Övrig utrustning

 • Två parkbänkar
 • Ett parkbord
 • En papperskorg

Målgrupp

 • 0-12 år

Tillgänglighet

 • Vägen dit: Grusgångar från två håll leder fram till lekplatsen
 • Underlag: Sand och gummi
 • Belysning: Nej
 • Sittplatser: Ja 

Hitta hit

Ekparken - Kartportalen

Fotografiet är en närbild av en gungbräda med två platser. Sittytan och handtagen är röda. I bakgrunden står en gungställning i rött och grönt.
Fotografiet är en översiktsbild över Ekparkens lekplats. I förgrunden står en stor lekställning med rutschkana, klättervägg och armgång. Armgången går emellan två avsatser. I bakgrunden syns en klätterpyramid.
Bilden föreställer en ställning med en kompisgunga. Gungan är svart och ställningen är grön och röd. Underlaget är asfalt. I bakgrunden är det en gräskulle. Runt hela gungan är det gräs och träd.
Bilden föreställer ett gungdjur i gult, rött och blått.

Lekplatser i Hjulkvarn

Hjulkvarn, går också under namnet Egnahem, är beläget nordost om centrum och är en av stadens äldsta arbetarstadsdelar. Området har en intressant stadsplan från 1930-talet med oregelbundna kvarter. I Hjulkvarn finns fyra kommunala lekplatser.

Tjej som åker rutschkana ur en val i Vattenkraftens lekplats, blå ruta med text "lekplatser i Trollhättan"

Lista över lekplatser i Trollhättan

Här hittar du alla lekplatser som finns i Trollhättan, sorterade efter områden. Tryck på respektive område för att få kort information om området, lista på lekplatserna som finns där samt karta över var de är placerade.

Senast granskad 2021-02-24 av evelina.e.olsson@trollhattan.se