Kartbild över lekplatserna i Hjortmossen.

Lekplatser i Hjortmossen

Hjortmossen ligger i anslutning till Centrala staden österut. Hjortmossen växte fram under slutet av 1950-talet och början av 1960-talet. I Hjortmossen finns en kommunal lekplats.

Enhet Samhällsbyggnadsförvaltningen Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 67 77 Samhällsbyggnadsförvaltningen
Gungställning står i skugga av träd

Lekplats Hjortmosseparken

Lekplatsen Hjortmosseparken är, som namnet skvallrar om, granne med den stora Hjortmosseparken. Platsen är solig och öppen med lite skugga från höga träd. 100 meter från lekplatsen ligger en ny multisportarena med bland annat utegym och bollplan.

Senast granskad 2019-04-11 av Katarina Loodh