Kartbild över lekplatser i Källstorp.

Lekplatser i Källstorp

Källstorp är beläget på västra sidan av älven mellan Strömslund och Björndalen. Stadsdelen hör historiskt samman med Strömslund. Området präglas av småskalig och ganska spridd bebyggelse. I Källstorp finns en kommunal lekplats.

Enhet Samhällsbyggnadsförvaltningen Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 67 77 Samhällsbyggnadsförvaltningen
Stor gungställning med tre mindre gungor och en jättegunga

Lekplats Skytteparken

Lekplats Skytteparken ligger vackert på en höjd i kuperad terräng under höga ekar. Paradisskolan ligger cirka 200 meter från lekplatsen.

Senast granskad 2019-04-11 av Katarina Loodh