Lekplatser i Väne-Åsaka

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan
Bilden föreställer en lekställning med rutschkana och flera olika typer av klätterredskap. Det finns bland annat armgång och klätternät. Ställningen är röd, gul och silvrig. I bakgrunden syns flera stora träd och buskar.

Lekplatsen vid Vänebyvägen

Lekplatsen vid Vänebyvägen ligger öppet och soligt. Buskar skärmar av platsen och ger skugga. En mindre kulle fungerar vintertid som pulkabacke för de minsta barnen.

Bilden föreställer ett lekredskap som är runt och som man kan snurra. På redskapet är det små skålar som är i grönt, blått och rött. I bakgrunden syns en lekställning med två små hus som binds samman av en tunnel.

Lekplatsen vid Lyckevägen

Lekplatsen vid Lyckevägen ligger i utkanten av samhället i anslutning till natur och jordbruksmark. Höga träd i närheten ger skugga. Strax intill finns en bäck. En bollplan med gräs ligger också precis vid lekplatsen.

Gör en felanmälan!

Ibland upptäcker du som invånare eller besökare felaktigheter och problem före vi gör det. Du kan hjälpa oss genom att göra en felanmälan så vi kan åtgärda saken så snabbt som möjligt.

Senast granskad 2023-08-14 av ALIFRE