Stor klätterställning med rep, gångar och rutschkanor

Lekplats Pilspetsen

Lekplats Pilspetsen ligger öppet och soligt. Buskar skärmar av platsen och ger skugga. En mindre kulle fungerar vintertid som pulkabacke för de minsta barnen.

Enhet Samhällsbyggnadsförvaltningen Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 67 77 Samhällsbyggnadsförvaltningen

Lekutrustning

  • Gungställning med 4 platser, varav 1 för små barn
  • Stor lekställning med rutsch och klätternät
  • 1 gungdjur
  • 1 parkbord

Målgrupp

  • 0-8 år

Tillgänglighet

  • Vägen dit: För att komma till lekplatsen måste man gå över gräs
  • Underlag: Sand
  • Belysning: Nej
  • Sittplatser: Ja 
Senast granskad 2019-04-10 av Clara Bengtsson