Karta över lekplatser i Sylte

Lekplatser i Sylte

Sylte är den sydligaste stadsdelen i Trollhättans tätort. Stadsdelen kom till under en dryg femårsperiod vid 1970-talets början, en av Trollhättans mest betydande expansionsperioder. I Sylte finns en kommunal lekplats.

Enhet Samhällsbyggnadsförvaltningen Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 67 77 Samhällsbyggnadsförvaltningen
Blå och röd klätterställning

Lekplats Myrtuveparken

Lekplats Myrtuveparken ligger i ett område med flerbostadshus och med skola och förskola i närheten. Intill lekplatsen finns stora gräsmattor och även grusbollplan med målställningar. På lekplatsen finns två gräskullar samt målad asfaltsyta.

Senast granskad 2019-04-11 av Katarina Loodh