foto silverbäcken stationhuset

Hus med historia

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Trollhättans historia och utveckling finns belyst genom skyltar på 27 byggnader av olika karaktär. Vissa är ritade av kända arkitekter medan andra är utformade och uppförda av idag okända byggmästare.

Här kan du se byggnaderna på en karta.

Informationen som finns på skyltarna kan du också hitta på sidorna här nedan.

foto Herkules

Herkules 5

Trollhättans andra prästgård och pastorsexpedition. Uppförd 1909 i nationalromantisk stil. 

foto järven

Järven 5

Så kallade landshövdingehus är mest kända från Göteborg. De uppfördes mellan 1875 och 1940. Detta är Trollhättans enda landshövdingehus uppfört 1917 i nyklassicistisk stil.

foto najaden 4

Najaden 4 - 5

Villa från tidigt 1900-tal ritad i nationalromantisk stil av en av samtidens mest kända  arkitekter i Sverige. 

foto polhem

Polhem 2

Tingshus uppfört 1893 – 1895. Trollhättans kommun utnyttjade även byggnaden för sina sammanträden innan stadshuset blev klart 1916. Byggnaden har även varit bibliotek under en tid. 

foto villa älvhög

Villa Elfhög

Villa Elfhög – bostad åt Antenor Nydqvist. 

foto Bore

Bore 10

Byggnaden stod klar 1896. Från början var det apotek och postkontor i bottenvåningen. Fasaden har detaljer hämtade från medeltida arkitektur.

foto hamnkontor

Hamnkontor

Hamnkontor uppfört 1924. Funktionen har upphört men exteriören är bevarad.

Foto Bore 15

Bore 15

Från början var det ett magasin med trävaruförsäljning och en öppen gård fram till Strandgatan förutom ett kontorshus på hörnan. Paneler på husen blev vanliga mot slutet av 1800-talet.

foto lodjuret 6

Lodjuret 6

I Tingvalla finns 20 så kallade lamellhus oftast placerade med gavlarna mot gatan och en bit in på tomten. Flera arkitekter har varit verksamma och några har ritat mer än ett hus i området.

foto lodjuret 7

Lodjuret 7

Ett bostadshus med varierad panelbeklädnad från tidigt 1900-tal.

Foto fisken

Fisken 1

Bostadshus uppfört 1903 av Myran, en av Sveriges äldsta byggnadsföreningar.

foto Juno

Juno 7

Folkets Hus i Trollhättan mellan 1936 och 1988. Uppfört av arbetarrörelsen för dess behov men även för dans och teater.

foto näcken 1

Näcken 1

Trollhättans kommun lät uppföra denna byggnad för bland annat kommunala sammanträden – en föregångare till stadshuset.

foto näcken 5

Näcken 5 Nordkap

Trollhättans troligen äldsta bevarade hus. Uppfört vid tiden kring 1750 för att brukas som gästgiveri. 

foto minerva 7

Minerva 7

Byggnaden uppfördes för restaurangverksamhet 1930 och har så fortfarande.

foto parken 2

Parken 2

Ursprungligen administrationsbyggnad för Nya Trollhätte kanal- och slussverks bolag. Under Vattenfalls tid så har byggnaden byggts till vid två tillfällen. 

foto rödjan

Rödjan 1

Ursprungligen innehöll byggnaden en kvarn och under tolv år var här yrkesutbildning.

foto silverbäcken stationhuset

Silverbäcken 2

Järnvägsstation

foto stormen

Stormen 2

Många trollhättebor förknippar denna byggnad med biografen Palladium som fanns här under flera år.

foto toppön 11

Toppön 11

Detta var Trollhättans missionsförsamlings kyrka fram till 1992.

foto svan 7

Svan 7

På denna plats fanns först ett gästgiveri. 1869 ersattes det med ett Grand Hotell. Detta revs 1913 för att ge rum åt ett stadshus som skulle stå klart när Trollhättan blev stad. 

foto svan 8

Svan 8

Peterssons bokhandel låg här under många år.  Fasaden är utformad med detaljer från olika byggnadsstilar.

foto svan 9

Svan 9

Arbetareföreningens hus

foto tor 2

Tor 2

Varmbadhus byggt 1909

foto tor 4

Tor 4

Bostadshus och bankkontor.

foto älvkvarnen

Älvkvarnen

Tingshus från 1937.

foto öjebro

Öjebro 1

Maria Alberts sjukhus – Trollhättans första riktiga sjukhus. 

Senast granskad 2017-08-29 av GUNHAL