foto näcken 1

Näcken 1

Trollhättans kommun lät uppföra denna byggnad för bland annat kommunala sammanträden – en föregångare till stadshuset.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

1861 fick Trollhättan handelsrättigheter vilket innebar att affärer fick etableras i samhället. Detta var annars förbehållet städer. 1864 bildade kommunen ett brännvinsförsäljningsbolag för att försöka stävja bruket av alkohol. Försäljningen utgjorde vissa år hälften av kommunens intäkter. 1879 byggde kommunen detta hus att användas för brännvinsförsäljning, kommunala sammanträden och en arrest. Här fanns även Restaurang Göta.

I samband med att Trollhättan blev stad med ett nytt stadshus 1916, ändrades användningen och exteriören. På bottenvåningen, åt Storgatan, har större fönster satts in och entréerna har efter hand flyttats till gårdssidan.

Senast granskad 2014-11-10 av CLASBEN