Byggnadsminnen

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Byggnadsminnen

Byggnader som har ett synnerligen högt kulturhistoriskt värde kan skyddas som byggnadsminne enligt kulturmiljölagens tredje kapitel. Till varje byggnadsminne finns särskilda skyddsbestämmelser som beskriver hur byggnaden ska skyddas och bevaras. En byggnadsminnesförklaring innebär ett starkt lagskydd.

Kulturmiljölagen

I Västra Götalands län finns 247 byggnadsminnen, fyra av dessa ligger i Trollhättans kommun. Varför inte spatsera runt i fall- och slussområdet och uppleva 1800-talets ingenjörskonst? Förflyttas tillbaka 100 år med en kopp kokkaffe vid Backstugan Kulla eller gör ett studiebesök i Olidans kraftstation som både bjuder på storslagen arkitektur och teknisk innovation.  

Byggnadsminne, Slussarna

Trollhättans kanal och slussområde

Området byggnadsminnesförklarades som statligt byggnadsminne år 2004. I byggnadsminnesförklaringen ingår byggnader, slussar, broar och anläggningar som tillsammans skapar en komplex och unik miljö med lång kontinuitet.

Två sammanfogade bilder av kraftstationen.

Olidestationen, intagskanaler och bockkranen

Kraftstationen med tillhörande intagsbyggnader är uppförda efter ritningar av Erik Josephson som var en av landets ledande arkitekter i kraftverks- och kasernbyggnader.

Byggnadsminne, Västergärdet

Västergärdet

Bostadshusen är uppförda 1908/1909 efter arkitekten Svante Dyléns ritningar och sägs vara influerade av den tyska villaarkitekturen.

Byggnadsminne, Kulla - en vacker liten vit stuga

Backstugan Kulla

Kulla är kommunens senaste byggnadsminne från 2010. Kulla fick sitt utseende i början av 1900-talet men är sannolikt uppförd redan 1860.

Senast granskad 2017-08-29 av CLABEN