logga arkitekturpris

Arkitekturpris

Samhällsbyggnadsnämnden utser varje år en arkitekturpristagare i Trollhättan. Priset är avsett att väcka intresse för och öka medvetandet om värdet av god byggnadskonst. Det kan delas ut för ny- eller ombyggnad och skall avse byggnadsverk färdigställda i Trollhättans kommun under kalenderåret före utdelningsåret.

Enhet Samhällsbyggnadsförvaltningen Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 67 77 Samhällsbyggnadsförvaltningen
Bild på kontorslokal Nohab 6, Innovatum.

Pristagare år 2018

Nybyggnad av kontorslokaler, Nohab 6.

Pristagare år 2016

Tillbyggnad av Götalundens Kyrka.

Pristagare år 2015

Tillbyggnad av enbostadshus, Magne 1, Strömslund.

foto visar byggnaden på Spikön

Hedersom-nämnande 2014

Inget Årets pris men ett Hedersomnämnande till en nybyggnad av servicebyggnad Olidan 3:2/Spikön

foto N3

Pristagare år 2012

Nybyggnad, tillbyggnad och ändrad användning till Ungdomens Hus - N3.

Två hedersom-nämnanden 2011

Inget Årets pris men två Hedersomnämnanden till ombyggnad av Industrihall Nohab 1, Byggnad 88 samt om- och tillbyggnad av Kyrkans hus Älvkvarnen 6.

foto Åker

Pristagare år 2010

Nybyggnad av trafikledningscentral

Foto Innovatum

Pristagare år 2009

Ombyggnad för Innovatum teknikpark, Nohab 2, byggnad 73 

Foto Högbo

Pristagare år 2008

Nybyggnad av bostadshus i kv Högbo 1 

foto Rosen

Pristagare år 2007

Renovering av enbostadshus i Skoftebyn, Rosen 4

foto Fors

Pristagare år 2006

Villa Missionshuset i Sjuntorp, Fors 2:74 

foto Näcken

Pristagare år 2005

Nybyggnad flerbostadshus på Strandgatan, Näcken 11 

Nohab byggnad 31

Pristagare år 2004

Ombyggnad för Innovatum teknikpark, Nohab 2, byggnad 73 

Pristagare år 2003

Nytt bostadshus på Skogshöjden, Stenbrottet 2 

foto Stubbered

Pristagare år 2002

Tillbyggnad av bostadshus på Stubbered 3:24 

Foto Karosseri

Pristagare år 2001

Nybyggnad av SAAB Karossverkstad, Propellern 6

foto Lavendeln

Pristagare år 2000

Tillbyggnad av äldre hus i Skoftebyn, Lavendeln 6

Senast granskad 2019-03-25 av Josefin Åkesson Bengtsson