foto Stubbered

Pristagare år 2002

Tillbyggnad av bostadshus på Stubbered 3:24 

Enhet Stadsbyggnadsförvaltningen Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 67 77 Stadsbyggnadsförvaltningen

Motivering

Ett till stor del nytt bostadshus har tagit över den plats i landskapet som tidigare innehafts av ett litet hus från 1920-talet. Byggnaden pas-sar väl in på tomten tillsammans med de äldre uthusen. Den gamla bostaden har tillåtits att framträda även i den nya. Huset är ett gott exempel på hur ett långt och tålmodigt arbete med planering, ritande och byggande kan leda till ett fint slutresultat.

Senast granskad: 2014-10-02 av: Gunnel Hallberg
Tipsa en vän
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)