Vybild över bostadshus

Kulturhistoriska byggnader och kulturmiljöer

Kulturmiljön är den miljö som påverkats och formats av människan. Genom dessa miljöer och byggnader synliggörs historien om människans liv. För att byggnader och miljöer med kulturhistoriska värden ska finnas kvar till nästa generation krävs det att alla tar sitt ansvar och bidrar till bevarandet av dessa miljöer och byggnader.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Är mitt hus k-märkt?

Begreppet k-märkt används oftast i dagligt tal som ett samlingsbegrepp för alla former av bebyggelse med kulturhistoriska värden. 

Vad säger detaljplanen?

Om ditt hus är skyddat i detaljplan eller finns med i kommunens inventeringar så kan det krävas bygglov för att göra förändringar. Eventuella förändringar ska alltid ske varsamt så att byggnadens karaktärsdrag bevaras Kontakta oss på samhällsbyggnadsförvaltningen om du vill veta om ditt hus är skyddat i detaljplan. I kartportalen kan du se vilka byggnader som är utpekade i Stadens kulturmiljöprogram.
Kartportalen

Senast granskad 2020-08-10 av CLASBEN