foto visar byggnaden på Spikön

Lokala allmänna regler

På följande sidor hittar du information om lokala allmänna regler och policy mm.

Enhet Stadsbyggnadsförvaltningen Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 67 77 Stadsbyggnadsförvaltningen
  • Uteserveringar medverkar till att staden varje vår byter ansikte och att det blir fler naturliga mötesplatser på gator och torg. Uteserveringar
  • Byggnads- och trafiknämnden har tagit beslut om en ny policy som gäller i Trollhättan kommun beträffande staket, plank, mur och markarbeten som urschaktning och uppfyllnad av tomter.  Plank, murar m.m.
  • Skyltpolicy för centrala Trollhättan. Råd och riktlinjer för fasadskyltning. Antagen av Byggnadsnämnden 2008-11-27. Skyltpolicy
  • Farliga ämnen och farligt gods. Antagen av Kommunfullmäktige 2004-01-28. Riskhanteringsplan
  • Program för hästgårdar i Trollhättans kommun. Antagen av Kommunstyrelsen 2008-04-23. Hästgårdar
Senast granskad: 2017-08-29 av: Gunnel Hallberg
Tipsa en vän
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)