Program för hästgårdar i Trollhättans kommun

Programmet ska fungera som vägledning för kommande bygglov och ev. detaljplanering. Rekommendationerna ska beaktas som vägledande och varje enskilt fall måste bedömas utifrån de lokala förutsättningarna.

Person
Kontorschef, Kontoret Hållbart samhälle Håkan Falck 0520-49 79 65
Enhet Kommunstyrelsens förvaltning Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 50 00 Kommunstyrelsens förvaltning

Riktlinjerna om skyddsavstånd gäller även vid bygglovsprövning på annan mark än kommunägd och utanför redan planlagda områden. Trollhättans Stad avser inte bygga hästgårdar utan endast erbjuda möjligheten till intresserade att skapa sådant boende även på kommunägd mark.

Programmet för hästgårdar i Trollhättans kommun antogs av Kommunstyrelsen 2008-04-23.

Senast granskad 2019-02-14 av Joakim de Blanche