Riskhanteringsplan

Riskhanteringsplanen har upphävts av Kommunfullmäktige 2024-02-26

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Riskhanteringsplanen är så pass gammal att viktiga delar av den inte längre är aktuell. Kommunfullmäktige beslutade 2024-02-26 att Riskhanteringsplanen, antagen av kommunfullmäktige 2004-01-28, upphävs.

Vid planläggning ska risker beaktas inom 150 meter enligt Länsstyrelsens riskhanteringsavstånd. Dokumentet ”Riskhantering i detaljplaneprocessen” finns att läsa via Länsstyrelsen Västra Götalands hemsida: Skydd mot olyckor | Länsstyrelsen Västra Götaland (lansstyrelsen.se)

Senast granskad 2024-03-22 av JOADEBLA