Riskhanteringsplan

Farliga ämnen och farligt gods. Antagen av Kommunfullmäktige 2004-01-28.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Midsommarafton, 24 juni - stängt. 

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan
Senast granskad 2020-09-29 av MARJOHNOR