Nohab byggnad 31

Pristagare år 2004

Ombyggnad för Innovatum teknikpark, Nohab 2, byggnad 73 

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Motivering

Ombyggnaden av Nohab 2, byggnad 73, är ett exempel på hur en industribyggnad har getts nytt liv med ett nytt innehåll. Tillägg och ändringar har gjorts på ett föredömligt och mot byggnaden respektfullt sätt. Den vackra ursprungliga tegelfasaden bildar tillsammans med den nya generöst glasade entrén, nya fönsteröppningar och burspråk en självklar helhet. Med sin omsorgsfulla gestaltning och goda materialval är byggnaden ett utmärkt exempel på hur arkitektoniska tillägg kombinerar utveckling och historia.

Senast granskad 2014-10-02 av GUNHAL