foto Fors

Pristagare år 2006

Villa Missionshuset i Sjuntorp, Fors 2:74 

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Motivering

Med stort engagemang och stor uppfinningsrikedom har en gammal frikyrka förvandlats till en ultramodern villa. Exteriört har små förändringar utförts helt underordnad husets originalutförande. Invändigt har den enkla sakrala miljön bytts mot en ljus och öppen planlösning med utsökt känsla för moderna och lätt exklusiva material.

En kulturgärning har utförts och en ny modern bostad har tillförts Sjuntorp.

Senast granskad 2014-10-01 av CLASBEN