Sammanfogad bild med Nova Arena till vänster och kyrkans hus till höger.

Två hedersom-nämnanden 2011

Inget Årets pris men två Hedersomnämnanden till ombyggnad av Industrihall Nohab 1, Byggnad 88 samt om- och tillbyggnad av Kyrkans hus Älvkvarnen 6

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Byggnads- och trafiknämndens motiveringar:

Nova arena

Ombyggnad av industrihall till arena, NOHAB 1, byggnad 88

 Den monumentala industrihallen på Innovatum med en historia av tung industri har genom denna ombyggnad fått en helt ny användning som evenemangshall. Med sina väl tilltagna mått och sin generösa volym utgör Nova arena ett nytt offentligt rum och ett berikande tillskott för kulturlivet i Trollhättan. Med rustika material och avancerad teknik har man här lyckats bemästra den svåra balansgången mellan det flexibla och det speciella rummet. Perforerade fasadplåtar som monterats på distans ger med finess fasaderna nytt liv och en spännande djupverkan. Bakom plåten skymtar de röda skyltbokstäverna som annonserar sig mot ett industriområde i förvandling. Nova Arena är ett exempel på ett väl genomfört projekt som ger Trollhättan möjlighet att placera sig på kartan för inomhusevenemang.

Svenska kyrkan

Om – och tillbyggnad av kyrkans hus, ÄLVKVARNEN 6

Med nyfiken blick tittar tillbyggnaden av kyrkans hus ut över Drottninggatan. Ett spännande materialval, och en från ursprungsbyggnaden självständig utformning kontrasterar mot 60-talsfasadens repetitiva egenart. Formspråket är stramt och elegant men samtidigt anspråkslöst och enkelt. Om- och tillbyggnaden har utförts med stor omsorg och respekt för byggnadens ursprungliga kvaliteter och karaktär. Genom ett väl genomarbetat program har verksamheten fått reception, kontor, samlingssal, musikrum, och rum för samtal m.m. anpassade till dagens krav på funktioner. Här har en välstämd komposition av svart plåt och mönstertryckta fasadskivor tillsammans med en omfattande ombyggnad gett Svenska kyrkan i Trollhättan förnyade rum för samling och själavård.

Senast granskad 2015-12-22 av KATLOO