Gul tvåplansvilla med vita knutar och rött tak. Framför huset längs tomtgränsen och bilvägen löper en häck. Det är grå himmel och två stora träd framför huset som ramar in bilden.

Pristagare år 2021

Tillbyggnad enbostadshus, Mullbärsträdet 4, Torsred.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Motivering:

Tillbyggnaderna adderar pusselbitar till husets volymer och binder de samman till en fin helhet. Särskilt tydligt blir det att tillbyggnaderna som tidigare skett nu samspelar i en helhetsvolym, snarare än att de står ut som enskilda volymer och påbyggnader. Man har valt en klassisk arkitektur, som anpassar sig till omgivningen på ett fint sätt. Klassiska kulörer och material samt omsorg om detaljer ger ett gediget uttryck och en fin arkitektur!

Senast granskad 2022-01-21 av REBGUS