Hörn av tillbyggnaden i cortenstål med synliga skruvar, bredvid står ett träd som börjar växla till vackra höstfärger.

Pristagare år 2015

Tillbyggnad av enbostadshus, Magne 1, Strömslund.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Motivering

Tillbyggnaden på fastigheten Magne 1 kom till efter behov att utöka boytan på ett traditionellt hus med sadeltak från 1940-talet. Enbostadshuset har tilläggsrenoverats och fått en fasad av brunrött borstat tegel. Den nya tillbyggnaden bryter av mot huset genom form och material. Formen är modern med svagt lutande tak och fönster som placerats osymmetriskt i fasaden.  Ytterväggarna är klädda med cortenstål som är infästa med tydligt synliga skruvar. Tillbyggnaden smälter in genom sin rostiga dova färg. Intrycket av massivitet gör att de vilar stadigt och tungt bredvid sin huvudbyggnad. Byggherren till Magne 1 tilldelas första pris för sin öppenhet till material och former som väcker nyfikenhet kring arkitektur.

Arkitekt: Richardsdotter Callermo Arkitekter

Senast granskad 2015-11-26 av CLASBEN