Foto Högbo

Pristagare år 2008

Nybyggnad av bostadshus i kv Högbo 1 

Enhet Samhällsbyggnadsförvaltningen Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 67 77 Samhällsbyggnadsförvaltningen

Motivering

I en brant bergssluttning har tre byggnadskroppar lagts tvärs nivåkurvorna vilket skickligt utnyttjats för att ge största möjliga utsikt och ljusinfall mot älvrummet. Ytterligare två byggnader lutar sig mot berget i de småskaliga inre delarna av kvarteret. Byggnaderna har formgetts i en snällt modernistisk stil med traditionella kulörer. Sammantaget smälter de väl in i natur- och stadsmiljö. Återställandet av Högbo restaurang mot det ursprungliga utseendet och med tydliga moderna tillägg är en god kulturgärning.

Senast granskad 2014-10-01 av Clara Bengtsson