Foto Karosseri

Pristagare år 2001

Nybyggnad av SAAB Karossverkstad, Propellern 6

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Motivering

Karossverkstaden har på ett utomordentligt sätt utformats i en stram futuristisk stil som andas högteknologi, aerodynamik och design.

Byggnaden avtecknar sig på långt håll som en kraftfull blankpolerad monolit tillsammans med Måleriet. Med enkla medel som strömlinjeformade burspråk och några välplanerade fönstergluggar ökar detaljeringsgraden när man närmar sig byggnaden.

Byggnaden tjänar också som ett föredöme för andra industrier i kommunen när det gäller att med arkitektoniska medel använda byggnaderna som en del av företagets designprofil.

Senast granskad 2014-10-02 av CLASBEN