foto Lavendeln

Pristagare år 2000

Tillbyggnad av äldre hus i Skoftebyn, Lavendeln 6

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Motivering

Lavendeln 6 är ett mycket fint exempel på hur man kan bygga till ett gammalt hus från förra sekelskiftet utan att störa den gamla volymen.

Tillbyggnaden är gjord som ett egen byggnadsvolym vars färger och detaljutformning fullständigt överensstämmer med den ursprungliga byggnaden. En kopplingsdel förbinder det gamla huset med det nya.

Senast granskad 2014-10-02 av CLASBEN