Två foton av Bokhållaren 5

Pristagare 2023

Restaurering och återställande av privat villa, Bokhållaren 5, Hjulkvarn.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Motivering

Under ett flertal år har ägaren restaurerat och återställt den vackra trävillan från 1912, från den bruna 70-tals kostym som byggnaden fick för några årtionden sedan. Processen som byggherren tagit sig an inspirerar, då den har innehållit ett gediget intresse och en nyfikenhet för husets historia. Man har via gamla foton och historier skaffat sig kunskap om byggnaden, dess utseende och invånare och med avstamp i det satt sin prägel på huset under 2020-talet, med stor respekt för byggnadens historia. Det har gett byggnaden en framtid!

Senast granskad 2023-12-19 av JOSÅKEBEN