Byggnadsminne, Kulla - en vacker liten vit stuga

Backstugan Kulla

Kulla är kommunens senaste byggnadsminne från 2010. Kulla fick sitt utseende i början av 1900-talet men är sannolikt uppförd redan 1860.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Huset består av ett rum med ett mindre kök, förstuga i söder och vidbyggd rödfärgat vedbod på norrsidan. Skillnaderna mellan torp och backstuga är enligt många liten. Torpet, till skillnad från en backstuga hade ett kontrakt med markägaren och vissa skyldigheter gentemot denna. En backstuga eller en backstugusittare ägde alltså inte marken som huset stod på. En backstuga kan också vara halvt nedgrävd i backen, med detta var mer ovanligt.

 Byggnader som Kulla är mycket sällsynta i länet. Den får ses som en representant för ett socialt fenomen som under de senare århundradena var oerhört vanligt. Kulla är ett välbevarat exempel för en backstugemiljö i början av 1900-talet. 

Senast granskad 2014-10-07 av GUNHAL