Byggnadsminne, Slussarna

Trollhättans kanal och slussområde

Området byggnadsminnesförklarades som statligt byggnadsminne år 2004. I byggnadsminnesförklaringen ingår byggnader, slussar, broar och anläggningar som tillsammans skapar en komplex och unik miljö med lång kontinuitet.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Området med sina anläggningar har spelat en viktig roll i det industriella genombrottet i landet. Området är även utpekat av Riksantikvarieämbetet som en av de 12 viktigaste industrimiljöerna i landet som på olika sätt representerar väsentliga delar av den svenska industrihistorien.

Området och älven började utvecklas för att behovet av bättre farleder mellan Sveriges inland och kusten ökade.

Under 1700-talet påbörjades arbetet med att bygga slussar efter uppdrag från Kung Karl XII för att lättare kunna ta sig förbi de brusande fallen och slippa lasta om. Mot slutet av 1700-talet bestämde man sig för att gräva en ny kanal öster om fallfåran vilket resulterade i Bergkanalen.

År 1800 stod slussvägen klar med totalt åtta slussar i två etapper. Men bara några år efter att det första fartyget passerat genom slussarna stod Göta kanal klar och de gamla slusslederna förbi Trollhättan ansågs ha för låg kapacitet.

År 1838 bildades nya Trollhättekanalbolag som med Nils Ericson i täten påbörjade den slussled som kom att stå klar år 1844. Slussleden bestod av 11 slussar i tre etapper och kunde slussa fartyg med laster upp mot 300 ton. Slussleden var i bruk fram till 1916 då den nya, nuvarande kanalsträckningen, stod färdig med ytterligare förstorade slussar och leder för transporter av fartyg med en vikt på 4000 ton.

Senast granskad 2014-10-07 av GUNHAL