Två sammanfogade bilder av kraftstationen.

Olidestationen, intagskanaler och bockkranen

Kraftstationen med tillhörande intagsbyggnader är uppförda efter ritningar av Erik Josephson som var en av landets ledande arkitekter i kraftverks- och kasernbyggnader.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Redan under medeltiden försökte människan bemästra och tillvarata den kraft som kom utan de kraftiga fallen vid Trollhättan. Men det var inte förrän under tidigt 1900-tal som man med hjälp av fallen kunde producera kraft.

År 1910 levererades elektriskt ström för första gången från den nya kraftstationen. Kraftstationen med tillhörande intagsbyggnader är uppförda efter ritningar av Erik Josephson som var en av landets ledande arkitekter i kraftverks- och kasernbyggnader.

Olidan är ett nationalromantiskt stenmonument uppförd med röd svensk granit i en fortifikationsinspirerad arkitektur. Fasadmaterialen har valts för att harmoniera med det dramatiska landskapet. Stationen har byggts ut vid tre tillfällen och i samband med den tredje utbyggnaden uppfördes också maskinistbostäderna på Västergärdet som byggnadsminnesförklarades redan 1994.

Byggnadsminnet utgör kärnan i verksamheten och är värdefulla att bevara för att i framtiden kunna visa på den gamla kraftstationen som en värdekärna i verksamheter som i flera hundra år präglat landskapet.

Tillsammans med bostäder knutna till anläggningarna bildas en komplex miljö som är en god representant för svensk vattenbyggnadskonst vid sekelskiftets början då svenska företag var ledande inom området. Det är en unik miljö och Olidans kraftstation med tillhörande kanaler, anläggningar och byggnader är en värdefull del av det industriella genombrottet i landet.

Kraftstationen visar på en tidig teknisk utveckling med lång kontinuitet som producerat kraft med i stort sett samma turbiner under mer än 100 år.

Senast granskad 2015-01-23 av GUNHAL