Byggnadsminne, Västergärdet

Västergärdet

Bostadshusen är uppförda 1908/1909 efter arkitekten Svante Dyléns ritningar och sägs vara influerade av den tyska villaarkitekturen.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Bostadsmiljön på västergärdet utgörs av tio bostadshus som ursprungligen var avsedda för maskinister och maskinistbiträden vid Olidans kraftstation.

Bostadshusen är uppförda 1908/1909 efter arkitekten Svante Dyléns ritningar och sägs vara influerade av den tyska villaarkitekturen.

Bostadshusen karaktäriseras av de släta vitputsade fasaderna med höga gavelrösten och branta takfall. Höga triangulära frontespiser är centrerade ovanför balkongerna vid entrépartierna. Sadeltaken är klädda med en äldre typ av cementtegel vilket karaktäriseras av dess platta och nätta utformning.

Området är sedan 1994 förklarat som byggnadsminne.

 

Senast granskad 2019-03-22 av JOSÅKEBEN